Aprende Xogando

10 RAZONS PARA PERTENCER E TRABALLAR NUNHA ANPA

  • Porque é a nosa responsabilidade educar os nosos fill@s.
  • Pola necesidade de estar unidos á hora de reivindicar aspectos que nos axuden a mellorar a escola pública.
  • porque un movemento de pais e nais agrupados, fai que as iniciativas e peticións, sexan vistos con maior respeto.
  • Porque existe un marco legal donde se ampara o noso dereito a participar na vida do Centro escolar.
  • Pola importancia de levar ós Consellos Escolares a presencia de pais e  nais, organizados nas ANPAS, para defender os intereses de todos, non os individuais.
  • Porque si os pais non somos capaces de motivarnos pola educación dos nosos fillos.... ¿Por quen o faremos?.
  • Porque si os pais e nais non somos activos e participativos, como explicar ós nosos fillos que teñen que ser persoas implicadas na sociedade.
  • Porque para realizar a formación activa dos pais/nais, é necesario unir esforzos e ideas.
  • Porque as ANPAS deben traballar pola integración no seu entorno, facendo uso das instalacións do Centro Educativo.
  • Porque todos somos necesarios para mellorar a calidade de vida para os nosos fill@s.

Menú Principal

Enlaces